Абвешчаны набор на семінар “Пошукі ідэнтычнасці. Крыўскі праект”

Абвешчаны набор на семінар “Пошукі ідэнтычнасці. Крыўскі праект”

Беларускі Калегіюм

 абвяшчае пачатак сэмінару

 пошукі ідэнтычнасьці. КРЫЎскі праект

Сэмінар прысьвечаны аналізу канцэпцыі Крыўі як аднаго з беларускіх “нацыянальных праектаў”, які цягам ХХ стагоддзя разглядаўся як магчымы кірунак нацыянальнага разьвіцьця рознымі мысьлярамі і грамадзкімі дзеячамі. Якое месца гэты праект займае ў беларускай гісторыі ідэй і ў сучасным працэсе станаўленьня новай нацыянальнай ідэнтычнасьці? Акрамя гэтага, удзельнікі сэмінару дасьледуюць пытаньні беларускага сакруму, рэканструкцыі традыцыйнае касмалягічнае сыстэмы і зьвязаныя з гэтым сучасныя інтэлектуальныя практыкі.

Каардынатар сэмінару: Тодар Кашкурэвіч.

Тодар Кашкурэвіч

 План семінару

1.Беларуская ідэнтычнасьць і спробы стварэньня нацыянальных праектаў новага часу.

 1.1. Пачаткі фармаваньня крыўскае ідэнтычнасьці беларусаў.

Рамантыкі ХІХ ст. Таварыствы філяматаў і філярэтаў. Пачаткі “крыўскай” ідэі. Уплыў вызвольных паўстаньняў ХІХ ст., забароны саманазвы Літва і беларускага друкаванага слова на фармаваньне нацыянальнае ідэі.  Пачатак ХХ ст. В. Ластоўскі і крыўскі праект  новай нацыянальнай ідэялёгіі тутэйшага Краю. Канкурэнцыя і процістаяньне “беларускай” і “крывіцкай” мадэляў. Нацыяналізм прадстаўнікоў крывіцкай і беларускай ідэялёгій культурніцкага рамантызму і бальшавіцкага прагматызму.

 1.2. Іншыя нацынальныя праекты. Адраджэньне ВКЛ і Рэчы Паспалітай.

Памылка неўлучэньня ў нацыятворчыя працэсы дзейнасці Ю. Пілсудзкага, Л. Жалігоўскага, Ю. Доўбар-Мусьніцкага і інш. Змаганьне за “Літву”. “Літоўскі”, “беларускі”, “польскі” пагляды на праблематыку. Беларуска-літоўская бальшавіцкая рэспубліка (ЛітБел), або альтэрнатыўная – “Літва сьродкова”, як беларуска-літоўская адноўленая дзяржава – ВКЛ.  Тэндэнцыі адраджэньня “літоўскай” ідэнтычнасьці ў сучаснай Беларусі.

1.3. Праблема “незадаволенасьці” беларуска-БССРаўскіх праектаў у асяроддзях беларускага грамадзтва ў 80-х 90-х.

Негатыўныя фактары станаўленьня сучаснай беларускай нацыянальнай соцыя-культурнай мадэлі  ў савецкія часы. Геапалітычныя аспэкты. Намінацыя Краіны праз назоў “Беларусь”, як магчымасьць і інструмэнт  улучэньня яе  ў “рускі мір” і арыентацыю на Усход.  Беларускія БССРаўскія дзеячы культуры і ідэялогіі: дасягненьні і паразы.  Нязгода ў беларускім грамадзтве паводле праблем сучасных нацыятворчых працэсаў.

1.4. 1980-я і 1990-я гг. Пошукі новых мадэрных ідэнтычнасьцяў Беларусі.

Тэндэнцыі новага “нацыянальнага адраджэньня”. Пошукі кшталтаў абнаўленьня нацыі. Аднаўленьне крыўскае ідэі. Інтэлектуальныя практыкі і навуковыя дасьледаваньні ў тэмах балтызму, этнацэнтрызму, дахрысьціянскіх традыцыйных культаў, этнакасмалёгіі,  этнастылю і інш. Плёны і паразы праекту “КРЫЎЯ”.

 

2.Цэнтар Этнакасмалёгіі “КРЫЎЯ”

 2.1. Ідэалягічныя ўстаноўкі Цэнтру Этнакасмалёгіі “КРЫЎЯ”.

Канцэпцыя Цэнтру этнакасмалёгіі “КРЫЎЯ” як інтэлектуальнай прасторы дасьледаваньня і каардынацыі вывучэньня дахрысьціянскае культуры і этнагенэзу беларусаў, прапанаваная філёзафам С. Санько і мастаком Т. Кашкурэвічам. Культывацыя фальклёрнай, этнаграфічнай, міталягічнай, стылістычнай спадчыны як падмурак фармаваньня новае мадэлі нацыянальнай ідэнтычнасьці. Даследаваньне і ўзнаўленьне рэлігійнайе дахрысьціянскае традыцыі (паганства) і яе сынкрэтызму з хрысьціянскімі культамі.  Вывучэньне і папулярызацыя балцкага складніку ў этнагенэзе беларусаў.

 2.2. Вынікі дзейнасьці Цэнтру Этнакасмалёгіі “КРЫЎЯ”.

Навуковыя публікацыі “КРЫЎІ”. Часопісы “KRYŬJA” і “DRUVIS”. Актуалізацыя балцкае тэмы ў беларускім культурным ужытку. Масавая рэканструкцыя архаічнае народнае музыкі і аўтэнтычнага сьпеву, рэканструкцыі народных строяў і інш.

 

  1. Дасьледаваньне беларускага сакруму

 3.1. Архаічныя сьветаглядавыя мадэлі ў сучасным сьвеце.

Магчымасьць або немагчымасьць рэканструкцыі дахрысьціянскае рэлігійнае сыстэмы. Сучасныя практыкі традыцыйных культаў. Рэлігійныя супольнасьці і фальклёрны традыцыяналісцкі рух. Крытыка нэапаганскіх рухаў у Расеі, Латвіі, Ісляндыі, Летуве і інш. Канцэптуальныя пытаньні нэапаганізму. Вера і веда.

 3.2. Стыль  у культуралягічнай  нацыятворчай праграме.

Актуальнасьць праблемы стылю ў фармаваньні нацыянальнага вобразу краіны. Візуальная рэалізацыя. Кшталты дызайнерскіх адаптацый і папулярызацыя традыцыйных арнамэнтаў. Кшталты аўтэнтысцкіх праектаў рэканструкцыі народнага сьпеву. Аўтэнтысцкія матывы ў сучасных музычных праектах. Рок, джаз, панк, мед’еваль і інш. Фармаваньне стылістычнага вобразу нацыі. Прыклады “крыўскіх” унёскаў у пазначанаю праблематыку.

3.3. Сэмантыка беларускага арнамэнту.

Сэмантычныя і міталягічныя пачаткі знакавай сыстэмы ў архаічных супольнасьцях. Марфалёгія беларускіх народных тканых і вышываных арнамэнтаў. Геамэтрычны стыль арнамэнту як праява пэўнага кшталту мысьленьня і міталягічных уяўленьняў. Жаночы беларускі народны строй як вобрз сьвету. Арнамэнт і магічныя аспэкты ў традыцыйных супольнасьцях. Ікона і строй. Два віды іканаграфіі і тыпалёгіі прысутнасьці сакральнага датычныя чалавека.

3.4. Іншыя тэмы.

Дасьледаваньні міту Хітыцкія паралелі з беларускай валачобнай традыцыяй, абрад “жаніцьба Цярэшкі” і рымскія “людзі тарэнцыі”. Міталёгія беларускае дуды – і многае  іншае.

 

Заяўкі прымаюцца да 25 студзеня 2017. Для гэтага трэба запоўніць электронную форму.

 

Дадатковая інфармацыя па электронным адрасе info@belcollegium.org

 

martsinovich

Comments are closed.